Kompetencer

Din anlægsgartner i Sønderjylland

Anlægsgartner i Sønderjylland, Jn anlæg, have inspiration, Kontakt JN anlæg

Kompetencer

Nyanlæg og omlægning: 

 • Entreprenøropgaver 
 • Gravearbejder 
 • Flise- og belægningsarbejde 
 • Stengærde og støttemure 
 • Anlæg af græsplæner 
 • Bede og beplantninger

Regnvandshåndtering: 

 • Faskiner og vandrender 
 • Grønne tage, blomstrende tage 
 • Vandgennemtrængelige belægninger 
 • Regnbede og plæner 
 • Anlæg af havebassin og søer 

Vedligeholdelse: 

 • Græsklipning 
 • Klipning af hække 
 • Fejning af p-arealer 
 • Ukrudtsbekæmpelse 
 • Træfældning, beskæring og stubfræsning 
 • Oprydning og løvopsamling 
 • Rensning af tagrender, trappeskakter og afløb 
 • Gødskning af plæner og bede 
 • Vintertjenester